top of page

בדיקת קוד סטטוס HTTP ו-Response Headers

כלי בדיקת סטטוס קוד ותגובות שרת עוזר לך להבין את התגובה שהשרת מחזיר לבוטים שונים ואת היכולת של הדף הנבדק להתאנדקס במנועי חיפוש.

loader

בודק הכתובות עובד רק כשמזינים כתובת תקינה ומלאה, כולל http או https

האם הדף ניתן לאינדוקס?

בדיקת קונפליקטים

בדיקת robots

קוד סטטוס

x-robots

תג מטא רובוטס

בדיקת קנוניקל

תג קנוניקל

הסבר על קוד הסטטוס שהתקבל

קנוניקל ב response headers

כותרות תגובה (Response Headers)

Header Name
Value

מה הכלי עושה?

כלי בדיקת יכולת האינדוקס מאפשר לך לבדוק כתובות אינטרנט באמצעות מבחר רחב של בוטים (כמו גוגלבוט), ולהבין במהירות ובקלות האם הדף ניתן לאינדוקס על ידי בוטים שונים ומי התגובה שהשרת מחזיר.

בדיקת קוד סטטוס:

  • בדיקת קוד סטטוס​

  • הסבר על משמעות הקוד

 

בדיקת קנוניקל:​

  • תגית קנוניקל ב-HTML

  • קנוניקל ב-response headers

בדיקת robots:​

  • תגית robots ב-HTML

  • X-Robots-Tag ב-response headers

 

בדיקת קונפליקטים:​

  • בדיקת התנגשויות בקנוניקליזציה  בין הכתובת הנבדקת לבין הקנוניקל ב-HTML ובתגובת השרת

  • בדיקת התנגשויות בהנחיות לרובוטים בין הערך בתגית המטא לבין התגובה המתקבלת מהשרת

bottom of page